UWAGA! Komunikat w sprawie składania skarg

UWAGA! Komunikat w sprawie składania skarg

UWAGA!

Celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) nie przyjmuje się do odwołania, osób w celu złożenia ustnej skargi lub wniosku w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie i w Komisariatach Policji w Krakowie.

Zaleca się skorzystanie z dostępnego na stronie: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/skargi-i-wnioski formularza lub przesyłanie korespondencji na adres e-mail: sekretariatkmp@krakow.policja.gov.pl, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Komenda Miejska Policji w Krakowie, ul. Henryka Siemiradzkiego 24, 31-137 Kraków.

Ponadto, do odwołania wstrzymuje się zapisy i przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków do Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie oraz do Komendantów Komisariatów Policji w Krakowie.