Kraków, poszukiwany listem gończym 66-letni Czesław Nowak

Kraków, poszukiwany listem gończym 66-letni Czesław Nowak

Podejrzany poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w związku z naruszeniem art. 191 § 1 kk, tj. stosowanie przemocy w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy wydał wobec 66-letniego Czesława Nowaka postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji III w Krakowie pod nr tel. 12-61-52-912 lub 112.

Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności  do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.