Kraków, poszukiwany listem gończym 30-letni Jacek Stelmach

Kraków, poszukiwany listem gończym 30-letni Jacek Stelmach

Podejrzany poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie w związku z naruszeniem art. 258 § 1 kk i inne, tj. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wydał wobec Jacka Stelmacha postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

30-latek ostatni raz zamieszkiwał w Krakowie przy ulicy Różyckiego. Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji III w Krakowie pod nr tel. 12-61-52-912 lub 112.

Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności  do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.