Uroczyste obchody Święta Policji w krakowskim garnizonie

Uroczyste obchody Święta Policji w krakowskim garnizonie

Policję Państwową powołano 24 lipca 1919 r. Miała ona stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Nawiązując do tej tradycji, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca Świętem Policji. W tym roku, pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, obchodzimy 99. rocznicę powstania formacji. Uroczyste zbiórki z tej okazji odbyły się we wszystkich jednostkach krakowskiego garnizonu Policji. W obchodach uczestniczyli insp. Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie oraz mł. insp. Piotr Morajko, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych, jak również przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji, które na co dzień współpracują z Policją. Podczas wygłoszonych przemówień, insp. Rafał Leśniak podziękował za poświęcenie i trud funkcjonariuszy oraz pracowników Policji, wkładane w codzienne działania na rzecz dobra obywateli. Podkreślił, że zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu zadań służbowych, przynoszą wymierne efekty w postaci poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz odwiedzających nasze miasto turystów. Szef krakowskiej Policji skierował również słowa podziękowania za owocną współpracę do władz samorządowych i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Kończąc swe wystąpienie, insp. Rafał Leśniak życzył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji bezpiecznej służby oraz wszelkiej pomyślności, a także satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Do życzeń i podziękowań w kolejno wygłoszonych przemówieniach dołączyli zaproszeni goście. Przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji wyrazili uznanie za pełną poświęcenia służbę i zapewniali o kontynuowaniu współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Święto Policji było również okazją do wręczenia funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz podległych Komisariatów Policji aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe. Mianowano: w korpusie oficerów starszych i młodszych Policji - 25 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji - 216 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów Policji - 416 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych – 59 funkcjonariuszy.