Spotkania uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie z funkcjonariuszami III Komisariatu Policji.

Spotkania uczniów  klas  mundurowych  z Zespołu Szkół Zawodowych  nr 1 w Krakowie z funkcjonariuszami III Komisariatu  Policji.

10 i 17 marca, w siedzibie III komisariatu Policji  przy ul. Strzelców odbyły się spotkania z uczniami klas mundurowych Zespołu Szkół Zawodowych  nr 1  im. Św. Rafała Kalinowskiego  w Krakowie. Przedmiotem spotkań policjantów z młodzieżą była szeroko pojęta prewencja kryminalna jak również umocowanie prawne Policji państwowej w Polsce  i zakres obowiązków , praw w rozumieniu ustawy o Policji.  Prelekcje, w których uczestniczyło 90 uczniów z 4 klas  prowadził komendant KP III nadkom Artur Kasicki. Spotkania te odbywają się cyklicznie w ramach porozumienia  zawartego pomiędzy Komendantem Komendy Miejskiej Policji a Zespołem Szkół Zawodowych  nr 1w Krakowie.