Rasizm. Walczę, nie milczę.

Kampania informacyjna "Rasizm. Walczę nie milczę" jest prowadzona w ramach projektu pod nazwą Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Pomysłodawcą projektu jest Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, działający w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków MSW, który na co dzień zajmuje się monitorowaniem spraw związanych z przestępstwami na tle nienawiści oraz podejmowaniem działań mających na celu zapobieganie takim zdarzeniom.

więcej o celach kampanii na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych

Każdy pokrzywdzony przestępstwem ma prawo oczekiwać, że jego sprawca zostanie ukarany. Aby jednak mogło do tego dojść, konieczne jest, aby poinformować o zaistniałym przestępstwie organy ścigania (Policję lub Prokuraturę) i udzielić im informacji, które pomogą ustalić i zatrzymać sprawcę, a następnie doprowadzić do jego osądzenia. Komu i jak zgłosić zdarzenie?