Odprawa roczna w Komisariacie Policji III w Krakowie

We wtorek, 23 stycznia br., w sali konferencyjnej Komisariatu III Policji w Krakowie odbyła się odprawa, której celem było  podsumowanie wyników osiągniętych w 2017 roku.  W spotkaniu z kadrą kierowniczą uczestniczył insp. Rafał Leśniak.  Odprawę rozpoczą

We wtorek, 23 stycznia br., w sali konferencyjnej Komisariatu III Policji w Krakowie odbyła się odprawa, której celem było  podsumowanie wyników osiągniętych w 2017 roku.

W spotkaniu z kadrą kierowniczą uczestniczył insp. Rafał Leśniak.

Odprawę rozpoczął meldunek złożony przez Naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Rafała Wieczorka , szefowi krakowskich policjantów.

Rolę gospodarza pełnił mł. insp. Tomasz Młynarczyk , któremu towarzyszył zastępca do spraw kryminalnych podinsp. Tomasz Więch.

Spotkanie rozpoczęto od multimedialnej prezentacji. Na przykładzie slajdów, Komendant „Trójki” przedstawił efekty pracy, jakie w minionym roku uzyskali funkcjonariusze Wydziałów Kryminalnego oraz Prewencji . Obraz, który się z nich wyłonił wskazuje na pozytywną tendencję spadku ilości przestępstw, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności ich sprawców.  Dobre wyniki są niewątpliwie rezultatem  wysiłku, poświęcenia oraz bezkompromisowości policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz ładu i porządku publicznego. Wielu sprawców zostało zatrzymanych na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, a pozostali w wyniku skrupulatnej pracy śledczych.

Kolejnym poruszonym tematem była współpraca z samorządem lokalnym, którą gospodarz spotkania określił jako konstruktywną. Dodał, że bezpieczeństwo to priorytet dla Rad Dzielnic, czego dowodem jest zaangażowanie i wspieranie (również materialne) wszelkich inicjatyw podejmowanych przez mundurowych.

Na zakończenie odprawy, przemówił insp. Rafał Leśniak. Komendant Miejski Policji w Krakowie wyraził zadowolenie z wyników osiągniętych w minionym roku. Za trud, zaangażowanie oraz profesjonalizm  w podejmowanych działaniach, podziękował  funkcjonariuszom i pracownikom korpusu cywilnego. Podkreślił, iż zarówno prawidłowo realizowany program „Dzielnicowy bliżej nas”, jak również zainteresowanie korzystaniem przez mieszkańców z interaktywnej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, pozytywnie wpływają na stan bezpieczeństwa. A według sondaży przeprowadzonych przez niezależne ośrodki badania opinii publicznej wynika, że Krakowianie czują się bezpiecznie. Komendant docenił także dobrą współpracę z samorządem lokalnym, która jest dowodem troski i zainteresowania bezpieczeństwem.