Narada kadry kierowniczej, wręczenie rozkazów i nagród

Narada kadry kierowniczej, wręczenie rozkazów i nagród

11 czerwca  roku w KWP w Krakowie w sali im. insp. Marka Woźniczki odbyła się narada kierownictwa małopolskiej Policji, w której uczestniczyli  komendanci, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego. Narada miała na celu podsumowanie działań prowadzonych na różnych płaszczyznach oraz wymianę doświadczeń, a także  zapoznanie się z nowymi przepisami i procedurami.

Przed rozpoczęciem narady nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wręczył rozkazy funkcjonariuszom powołanym na stanowiska zastępców komendantów powiatowych. Wręczył również nagrody finalistom VI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Służby Kryminalnej Roku 2018 oraz zdobywcom trzeciego miejsca w finale V Ogólnopolskich Zawodów Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym. Nadinspektor dr Krzysztof Pobuta nagrodził również policjantów, których natychmiastowe działanie pozwoliło uratować osoby próbujące popełnić samobójstwo oraz funkcjonariuszy, którzy ratowali z pożaru mieszkańców płonącej kamienicy.

Naradę szkoleniową Komendant Wojewódki Policji w Krakowie rozpoczął omawiając bieżące sprawy, m.in. sytuacji kadrowej i dyscypliny służbowej. Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Paweł Dzierżak, który przekazał podziękowania od Wojewody Małopolskiego za działania związane z wypadkiem drogowym na DK7 dniu 8 czerwca 2018 roku. Omówił sprawy dotyczące organizacji służby, przekazał  ustalenia z odprawy służby prewencyjnej i odniósł się do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Robert Strzelecki omówił pracę pionu kryminalnego, przekazał ustalenia z ostatniej narady w SP w Pile oraz odniósł się do spraw dot. pożarów składowisk odpadów. Natomiast Zastępca ds. logistyki młodszy inspektor Bogdan Litra omówił bieżące wydatki, w tym z Programu Modernizacji Policji oraz Funduszu Wsparcia Policji. Kolejny punktem narady było wystąpienie Rzecznika Prasowego mł. insp. Sebastiana Glenia, który przekazał uwagi dotyczące wystąpień medialnych komendantów  miejskich/powiatowych. Następnie Pan Maciej Dela z Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Archiwum zmiany w przepisach wynikające z RODO, Naczelnik Wydziału Prewencji mł. insp. Piotr Kulesza omówił wyniki badań ankietowych „Dzielnicowy bliżej nas” a Naczelnik Wydziału Transportu mł. insp. Andrzej Malaca przekazał informacje dot. eksploatacji pojazdów służbowych. Na zakończenie narady głos zabrali pozostali uczestnicy, po czym nadinsp. dr Krzysztof Pobuta podsumował spotkanie.