Krakowscy policjanci kontrolują przestrzeganie warunków kwarantanny domowej

Krakowscy policjanci kontrolują przestrzeganie warunków kwarantanny domowej

Z uwagi na ciągle rosnące ryzyko zakażenia się koronawirusem krakowscy policjanci wspierają służby sanitarne w walce z rozprzestrzenianiem się tego groźnego patogenu,  m.in. przez pomoc służbom sanitarnym w nadzorze osób objętych kwarantanną domową.

Funkcjonariusze przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby wskazane przez inspektora sanitarnego stosują się do zasad kwarantanny i pozostają w miejscu odizolowania.

W trakcie kontroli policjanci pytają o stan zdrowia oraz ewentualne potrzeby osób objętych kwarantanną. Informacje te niezwłocznie są przesyłane do właściwych służb. Zdarza się, że do policjantów są kierowane prośby o dostarczenie artykułów spożywczych, środków czystości, środków do dezynfekcji, opału czy prośby o podanie numeru telefonu do instytucji pomocowej. W takich przypadkach mundurowi przekazują uzyskane informacje do miejskich/powiatowych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych  centrów zarządzania kryzysowego, których zadaniem jest udzielenie takiej pomocy.  O tym, jak istotna jest troska o osoby objęte kwarantanną, świadczy choćby przykład z powiatu tatrzańskiego, gdzie poddany izolacji mężczyzna nie mogąc liczyć na wsparcie bliskich, poprosił o pomoc policjantów.

Przypominamy, że mając na uwadze bezpieczeństwo funkcjonariuszy, w trakcie kontroli jakikolwiek kontakt osobisty policjanta z osobą objętą kwarantanną jest wyeliminowany. Policjanci w trakcie czynności za pośrednictwem telefonu bądź domofonu kontaktują się z osobą kontrolowaną i proszą o wyjście do okna lub na balkon by funkcjonariusze mogli skutecznie zweryfikować czy to na pewno jest to właściwa osoba.   

Apelujemy o rozsądek. Jeśli jesteśmy objęci kwarantanną, to mamy obowiązek być w miejscu kwarantanny.  Za opuszczenie miejsca kwarantanny grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem zakażenia koronawirusem informujemy, iż wszelkie informacje dostępne są na stronie GIS: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/   Infolinia NFZ dotycząca koronowirusa: 800-190-590.

Zawiadomienie przez internet

Pouczenie w sprawach o wykroczenia

Pouczenie

Pouczenie uzupełniające

Informacja o przestępstwie

Loading Video...